Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY XÉT TUYỂN SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP THPT (HỌC BẠ) VÀ THỜI GIAN, HÌNH THỨC XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC NĂM 2021

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

CMND

TTNV

1

Nguyễn Kiều Trang

25/9/2002

Nữ

001302028742

1

2

Lê Thị Hương

2/11/2002

Nữ

061134637

1

3

Nguyễn Thuỳ Linh

1/6/2003

Nữ

001303047766

1

4

Lường Văn Quyết

26/4/2003

Nam

051151684

1

5

Chu Thị Tú Uyên

20/8/2001

Nữ

001301031097

2

6

Kiều Thị Huyền

9/2/2003

Nữ

001303020139

1

7

Nguyễn Thị Mỹ Đức

3/3/2003

Nữ

040303008678

1

8

Phạm Thị Ngọc Mai

18/12/2003

Nữ

036303014659

1

9

Phan Thị Luận

25/4/2001

Nữ

197395925

1

10

Phạm Thị Thương

26/10/2003

Nữ

036303004346

4

11

Nguyễn Thị Phương

20/7/2003

Nữ

001303045044

1Tags:


Bài viết khác