Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn
Tin tức Xem thêm
KHAI GIẢNG GDQP&AN KHÓA 234

03/01/2023

KHAI GIẢNG GDQP&AN KHÓA 234

LỄ KHAI GIẢNG GDQP&AN KHÓA 234 - SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG

ĐOÀN CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI CƠ SỞ SƠN TÂY THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM

01/12/2022

ĐOÀN CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI CƠ SỞ SƠN TÂY THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM

ĐOÀN CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI CƠ SỞ SƠN TÂY THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM

LỄ KHAI GIẢNG GDQP&AN KHÓA 232

01/12/2022

LỄ KHAI GIẢNG GDQP&AN KHÓA 232

LỄ KHAI GIẢNG GDQP&AN KHÓA 232 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI

THƯ MỜI

01/12/2022

THƯ MỜI

THƯ MỜI GẶP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG, 47 NĂM ĐÀO TẠO TẠI XUÂN HÒA

BẾ GIẢNG GDQP&AN KHÓA 231

04/11/2022

BẾ GIẢNG GDQP&AN KHÓA 231

LỄ BẾ GIẢNG GDQP&AN KHÓA 231 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Đại hội Chi bộ

15/09/2022

Đại hội Chi bộ

Đại hội Chi bộ Trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2

Đào tạoXem thêm
Tuyển sinhXem thêm
NGHIÊN CỨU KHOA HỌCXem thêm
HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ

28/12/2021

HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ

HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ: "Biện pháp dạy học trực tuyến môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại

CHÀO TÂN SINH VIÊN K47 VÀ HỘI NGHỊ HỌC TẬP NĂM HỌC 2021-2022

26/11/2021

CHÀO TÂN SINH VIÊN K47 VÀ HỘI NGHỊ HỌC TẬP NĂM HỌC 2021-2022

Chương trình Chào Tân sinh viên K47 và Hội nghị học tập sinh viên ngành GDQP&AN năm học 2021 - 2022