Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP GDQP&AN KHÓA 190

Phòng Đào tạo QLSV trân trọng thông báo:
Hiện nay đã có kết quả GDQP&AN khóa 190. Đề nghị sinh viên học GDQP&AN khóa 190 vào mục "KẾT QUẢ HỌC TẬP" để tra cứu xem kết quả học tập của mình. Mọi ý kiến phản hồi về phòng Đào tạo QLSV trước ngày 15/02/2018. Trân trọng thông báo.Tags:


Bài viết khác