Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO KIỂM TRA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Phòng Đào tạo QLSV trân trọng thông báo:
Sinh viên học GDQPAN khóa 190. Kiểm tra thông tin cá nhân của mình trên trang thông tin của Trung tâm GDQP&AN. Nếu có thắc mắc sửa chữa hãy liên hệ số điên thoại và Emal đã công bố. 

Nguồn tin: Phòng Đào tạo QLSVTags:


Bài viết khác