Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

Thông báo

Phòng Đào tạo QLSV trân trọng thông báo:
Hiện nay đã có kết quả GDQP&AN khóa 200. Đề nghị sinh viên học GDQP&AN khóa 200 vào mục "KẾT QUẢ HỌC TẬP" để tra cứu xem kết quả học tập của mình. Mọi ý kiến phản hồi về phòng Đào tạo QLSV trước ngày 10/5/2019. Trân trọng thông báo.

Nguồn tin: Phòng Đào tạo QLSV:Tags:


Bài viết khác