Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

Thông tin tuyển sinh ngành giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 năm 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH

NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

MÃ NGÀNH D7140208

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam đủ điều kiện tham gia dự tuyển được quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học (ĐH)

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

- Thí sinh đăng ký, thực hiện theo hướng dẫn của Trường THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
- Môn chính trong tổ hợp xét tuyển được nhân hệ số 2.

3.2. Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT

a) Đối tượng

Thí sinh đã tốt nghiệp cấp THPT.

b) Tiêu chí xét tuyển

 - Lấy điểm học tập học kỳ 1, học kỳ 2 của lớp 12.

 - Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cộng của các môn trong tổ hợp xét tuyển (môn chính nhân hệ số 2) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

c) Nguyên tắc xét tuyển

 Điểm xét tuyển lấy từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân (đã được làm tròn) để xét tuyển. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm môn chính làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.

d) Cách tính điểm và điểm ưu tiên xét tuyển năm 2021

ĐXT = [ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + (ĐTB Môn chính x 2)] + ĐƯT (nếu có)

ĐTB Môn 1 hoặc Môn 2 hoặc Môn 3 = (điểm HK 1 + điểm HK 2)/2

ĐTB Môn chính = (điểm HK 1 + điểm HK 2)/2

ĐƯT = [(ĐƯT theo đối tượng + ĐƯT theo khu vực)*4]/3

trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên; HK: Học kỳ; Môn chính (nhân hệ số 2). 

3.3. Xét tuyển theo Kết quả thi THPT số lượng 181 sinh viên

Tổ hợp D01. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn chính Ngữ văn)

Tổ hợp C00. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (Môn chính Ngữ văn)

Tổ hợp D66. Ngữ văn, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh (Môn chính Giáo dục Công dân)

Tổ hợp C19. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Công dân (Môn chính Giáo dục Công dân)

3.4. Xét tuyển theo phương thức khác số lượng 121 sinh viên

4. Học bổng và quyền lợi khi sinh viên nhập học

4.1. Học bổng

+ Học bổng khuyến khích học tập áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện 01 kỳ trở lên.

 + Mức học bổng. Học bổng căn cứ theo Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Học bổng khác: Áp dụng đối với các sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc và sinh viên nghèo học giỏi. Nguồn kinh phí  từ các nguồn xã hội hóa và quỹ khuyến học của Trường.

4.2. Quyền lợi sinh viên khi trúng tuyển nhập học

 Đối với thí sinh diện tuyển thẳng nhập học được trao học bổng mức 600.000đ/tháng

 học kì đầu tiên.

- Được xét, chọn trao học bổng vào đầu khóa học cho các sinh viên có điểm xét tuyển cao.

- Được xét chọn học bổng khuyến học do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường tài trợ.

- Được xét chọn đi học đại học ở nước ngoài theo quy định hiện hành.
-   Được xét chọn vào các lớp học chuyên ngành bằng tiếng Anh của nhà trường theo ngành đã nhập học.

5. Cơ hội việc làm sau khi ra trường

- Giảng viên Giáo dục quốc phòng và an ninh trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.
- Giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Trung học phổ thông.
- Chuyên viên quản lý môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các cơ sở Giáo dục và đào tạo.

 

 

 Tags:


Bài viết khác