Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

Thư mời dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa của Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng và An ninh.

                          TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
              TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Điện thoại: 02113.880660
Địa chỉ: Ngõ 252, đường Nguyễn Văn Linh - Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.
 
 
 

THƯ MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM 
50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG, 42 NĂM ĐÀO TẠO TẠI XUÂN HÒA
 
                     Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Trung tâm GDQP&AN
                                       Trường ĐHSP Hà Nội 2
 
            Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Hà Nội 2, Trung tâm GDQP&AN tổ chức gặp mặt, kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa.
Trung tâm GDQP&AN trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên các thời kỳ về gặp mặt và dự Lễ kỷ niệm.
A. Chương trình gặp mặt các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên 
            Thời gian: Thứ Bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2017
  • 08h00 - 09h00: Đón tiếp đại biểu;
  • 09h00 - 10h30: Giao lưu, tọa đàm giữa các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên;
  • 10h30 - 11h15: Thăm quan các hình ảnh hoạt động của Trung tâm, mô hình, thiết bị dạy học GDQP&AN; Nơi làm việc của các phòng, khoa; Nơi ăn, ở, học tập của học viên, sinh viên;
  • 11h15: Mời Đại biểu dự Tiệc chiêu đãi của Trung tâm;
  • 14h00 - 17h00: Đại biểu thăm quan các khu vực trong Nhà trường.
Địa điểm: Trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2 - Ngõ 252, đường Nguyễn Văn Linh - Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.
B. Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa
            Thời gian: 08h30 - 11h00 Chủ Nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017.
            Địa điểm:  Trường ĐHSP Hà Nội 2 - Số 32 đường Nguyễn Văn Linh - Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.
            Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Trần Quốc Ái - Trưởng ban liên lạc Trung tâm GDQP&AN; Điện thoại: 0914673054; 02113.880.660; Email:tranquocaitt2@gmail.com.
                        Rất hân hạnh được đón tiếp!
 
                                                                                                                                     TM. BAN TỔ CHỨC
                                                                                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
                                                                                                                               Đại tá, TS. Phan Xuân Dũng
 

Nguồn tin: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninhTags:


Bài viết khác