Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ

HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ: "Biện pháp dạy học trực tuyến môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại các Trung tâm GDQP&AN"

Ngày 24/12/2021 vừa qua, Trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã tổ chức thành công hội thảo khoa học cán bộ với chủ đề "Biện pháp dạy học trực tuyến môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại các Trung tâm GDQP&AN" trên nền tảng Google meet.

Hội thảo thu hút nhiều cán bộ, học viên, sinh viên trong và ngoài trường tham dự. Tại Hội thảo, các thành viên tham gia thảo luận sôi nổi với các bài Tham luận có chất lượng cao. Hội thảo đã để lại cho trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2 nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, để Trung tâm ngày càng đáp ứng cao hơn nữa với những phương pháp dạy học mới trong tình hình mới khi mà diễn biến của dịch Covid - 19 đang ngày càng phức tạp.

 

 

 

 

 

 

 Tags:


Bài viết khác