Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

HỘI THẢO KHOA HỌC

HỘI THẢO KHOA HỌC
 “GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI”
 
          Ngày 26/12/2018, Trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã tổ chức Hội thảo khoa học “Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
           Đại tá TS Phan Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2 và Thượng tá Trần Văn Bản Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế đồng chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá TS Phan Xuân Dũng khẳng định việc nâng cao chất lượng học tập, giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên; xây dựng và phát triển các Trung tâm GDQP&AN trong toàn quốc theo hướng hiện đại, hiệu quả đang là vấn đề cấp thiết và là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay, đồng thời mong muốn hội thảo này sẽ đưa ra được những giải pháp thiết thực, khả thi để nâng cao chất lượng GDQP&AN cho học sinh, sinh viên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới.
 
IMG 7197

           Hội thảo có sự tham gia tích cực của các nhà giáo, nhà khoa học, các cán bộ quản lí trong lĩnh vực GDQP&AN của Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế, Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa, Trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2 và mọi người quan tâm. Ban Tổ chức đã nhận được 38 báo cáo tham dự. Hầu hết các báo cáo đều đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra của hội thảo, trong đó 30 báo cáo được lựa chọn đưa vào danh sách tham luận chính thức tại hội thảo.
           Hội thảo đã được nghe 04 báo cáo và nhiều ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận. Các tham luận và bài viết như: Đổi mới GDQP&AN cho sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay  của Thượng tá Trần Văn Bản - Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế; Biện pháp tạo hứng thú học môn chính trị cho sinh viên trong GDQP&AN của Thượng tá Trịnh Văn Túy - Trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2; GDQP&AN thắp sáng ngọn lửa truyền thống “Dựng nước đi đôi với giữ nước”của dân tộc của Thượng tá Phạm Văn Dư - Trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2; Một số yêu cầu cơ bản về xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế của Trung tá Nguyễn Huy Minh - Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế…đã tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về: dạy học, quản lý, giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ở các Trung tâm GDQP&AN dưới các góc độ và cách tiếp cận khác nhau; Đề xuất các biện pháp thiết thực, khả thi tạo hứng thú cho người học để nâng cao chất lượng công tác GDQP&AN cho học sinh sinh viên; Khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, thắp sáng ngọn lửa truyền thống “Dựng nước đi đôi với giữ nước” của ông cha ta, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các bài viết, tham luận và ý kiến trao đổi đã đem đến cho hội thảo nhiều góc nhìn và cách tiếp cận nghiên cứu mới.
 
IMG 7207
   
IMG 7191
 
IMG 7255
 
IMG 7257    IMG 7256
     

 
          Tổng kết, bế mạc hội thảo, Đại tá TS Phan Xuân Dũng đánh giá cao sự đóng góp của các nhà giáo, nhà khoa họctham gia hội thảo. Đồng thời khẳng địnhhội thảo lần này là một hoạt động mang tính nghiên cứu khoa học nghiêm túc, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm của các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý trongviệc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQP&AN cho học sinh, sinh viên hiện nay. Những kết quả mà Hội thảo đem lại sẽ là cơ sở cho các hoạt động nâng cao chất lượng GDQP&AN cho học sinh, sinh viên nói chung, chất lượng GDQP&AN trong các Trung tâm GDQP&AN nói riêng.
            Với tinh thần khách quan, khoa học, bằng sự nhiệt tình và trách nhiệm của các nhà giáo, nhà khoa học, hội thảo đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Từ hội thảo này, Trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2 mong muốn được hợp tác chặt chẽ và rộng mở hơn nữa không chỉ trong công tác nghiên cứu khoa học mà còn trong nhiều lĩnh vực khác với các Trung tâm GDQP&ANtrong cả nước./.
 
IMG 7258

 

Tác giả bài viết: BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Nguồn tin: HCTHTags:


Bài viết khác