Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với nhiệm vụ đào tạo giáo viên GDQP - AN

Tác giả bài viết: Đại tá, TS Phan Xuân Dũng

Nguồn tin: Phòng HCTHTags:


Bài viết khác