Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

NGĂN CHẶN ẢNH HƯỞNG CỦA SẢN PHẨM VĂN HÓA ĐỘC HẠI ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH GDQP&AN

NGĂN CHẶN ẢNH HƯỞNG CỦA SẢN PHẨM VĂN HÓA ĐỘC HẠI ĐỐI VỚI SINH VIÊN
NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HIỆN NAY - TS. Phan Xuân Dũng
 
/uploads/trung-tam-gdqp-ha-noi-2/2019_12/ngan-chan-anh-huong-cua-spvh-doc-hai.pdf

Tác giả bài viết: TS. Phan Xuân Dũng

Nguồn tin: HCTCTags:


Bài viết khác