Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

Một số biện pháp nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2

Tác giả bài viết: Đại tá, TS Phan Xuân Dũng

Nguồn tin: Phòng HCTHTags:


Bài viết khác