Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

Một số yêu cầu trong đổi mới quá trình đào tạo giáo viên GDQP&AN đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay

Tác giả bài viết: Đại tá, TS Phan Xuân Dũng

Nguồn tin: Phòng HCTHTags:


Bài viết khác