Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh hiện nay

Tác giả bài viết: TS.Đại tá Phan Xuân Dũng

Nguồn tin: Phòng HCTHTags:


Bài viết khác