Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

Quán triệt quan điểm "Huấn luyện phải chú trọng cải tạo tư tưởng"

Tác giả bài viết: TS.Đại tá Phan Xuân Dũng

Nguồn tin: Phòng HCTHTags:


Bài viết khác