Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHO SINH VIÊN Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2

Tác giả bài viết: TS.Phan Xuân DũngTags:


Bài viết khác