Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

Nghiên cứu khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ

HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ

HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ: "Biện pháp dạy học trực tuyến môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại

28/12/2021

CHÀO TÂN SINH VIÊN K47 VÀ HỘI NGHỊ HỌC TẬP NĂM HỌC 2021-2022

CHÀO TÂN SINH VIÊN K47 VÀ HỘI NGHỊ HỌC TẬP NĂM HỌC 2021-2022

Chương trình Chào Tân sinh viên K47 và Hội nghị học tập sinh viên ngành GDQP&AN năm học 2021 - 2022

26/11/2021